UMCS dysponuje prawem do korzystania z oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 25.00 (PS IMAGO PRO 5.1) dostarczonego przez firmę Predictive Solutions Sp. z o.o.

1. Licencja dla Wydziałów Ekonomicznego, Filozofii i Socjologii oraz Pedagogiki i Psychologii:

Jeżeli chciałbyś skorzystać z oprogramowania SPSS i jesteś pracownikiem, studentem bądź doktorantem z wyżej wymienionych wydziałów, to w celu uzyskania licencji SPSS zgłoś się do następujących osób:

Odbierając licencję powinieneś wypełnić Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania (zał. nr 1) w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions oraz Pokwitowanie odbioru licencji (zał. nr 2), jeżeli otrzymasz kopię nośnika z wybraną wersją oprogramowania.

2. Licencja dla innych wydziałów oraz jednostek UMCS:

Jeżeli jesteś studentem lub pracownikiem innych wydziałów/jednostek i chciałbyś skorzystać z oprogramowania SPSS, to zgłoś się w tej sprawie do administratora licencji SPSS na UMCS mgr. inż. Wojciecha Widelskiego:

W treści wiadomości napisz, do jakich celów chciałbyś wykorzystać oprogramowanie.

Po otrzymaniu e-maila zwrotnego o udostępnieniu oprogramowania wypełnij Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania (zał. nr 1) w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions oraz Pokwitowanie odbioru licencji (zał. nr 2).

Dokumenty wraz z czystą płytą DVD przynieś do biura LubMAN UMCS (ul. Radziszewskiego 11, Biblioteka Głowna UMCS, tzw. „Nowa część” – pokój nr 21 a, I piętro) i odbierz nagrane na płytę DVD oprogramowanie.

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziesz otrzymywać wszystkie informacje dotyczące oprogramowania SPSS.

Kontakt:

Wydział Ekonomiczny mgr Michał Caban
Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Paweł Rydzewski
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Bohuslav Nutskovskyy
Administrator licencji na UMCS mgr inż. Wojciech Widelski

Załączniki