UMCS dysponuje prawem do korzystania z oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 24.00 (PS IMAGO 4) dostarczonego przez firmę Predictive Solutions Sp. z o.o.

Głównymi beneficjentami oprogramowania są:

  • Wydział Ekonomiczny,
  • Wydział Filozofii i Socjologii,
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Prawo do korzystania z oprogramowania mają także, w uzasadnionych przypadkach, przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych UMCS.

Kontakt:

Wydział Ekonomiczny mgr Michał Caban
Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Paweł Rydzewski
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Bohuslav Nutskovskyy
Administrator licencji na UMCS mgr inż. Wojciech Widelski
    Autor
    Anna Adamczyk