IBM SPSS Statistics

UMCS dysponuje prawem do korzystania z oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 22.00 (PS IMAGO 2) dostarczonego przez firmę Predictive Solutions Sp. z o.o.

Głównymi beneficjentami oprogramowania są:

  • Wydział Ekonomiczny,
  • Wydział Filozofii i Socjologii,
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Prawo do korzystania z oprogramowania mają także, w uzasadnionych przypadkach, przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych UMCS.

Kontakt:
mgr. inż. Wojciech Widelski
tel. 81 537 61 92
wojciech.widelski@umcs.lublin.pl

    Autor
    Anna Adamczyk