Instrukcja w języku polskim (polish version)

PODSTAWOWE USŁUGI INFORMATYCZNE DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Dostęp do sieci chronionej

Jeżeli jesteś pracownikiem administracji, wypełnij oświadczenie dotyczące dostępu do sieci chronionej, podpisz je i dostarcz do biura LubMAN UMCS (Biblioteka Główna UMCS, „dobudowana część”, I piętro, pokój nr 21a). Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.lubman.umcs.pl w zakładce „Dla pracownika/Procedury/Ochrona oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w sieci chronionej”.

Kontakt: tel. 81 537 61 92, biuro.lubman@mail.umcs.pl 

Dostęp do poczty elektronicznej UMCS (służbowy adres e-mail)

Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?". Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe. Poczta dla nowych pracowników dostępna jest pod adresem https://mail.umcs.pl.

Kontakt: tel. 81 537 26 04, operator@mail.umcs.pl   

Dostęp do systemu samoobsługi pracowniczej SAP

Informacja na temat sposobu dostępu do samoobsługi pracowniczej SAP zostanie przesłana na służbowy adres e-mail w procesie aktywacji konta pocztowego. System samoobsługi pracowniczej SAP jest dostępny pod adresem https://samoobsluga.umcs.pl.  

Kontakt: tel. 81 537 26 04, sapbasis@mail.umcs.pl  

Dostęp sieci Wi-Fi eduroam oraz systemu USOSweb

Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?”. Następnie postępuj z zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe.

Jeśli dokonałeś aktywacji konta w innym kroku nie musisz robić tego ponownie żeby skorzystać z usługi eduroam czy USOSweb. 

Instrukcję konfiguracji sieci eduroam znajdziesz na stronie www.eduroam.umcs.pl.

Kontakt:

Dostęp do Microsoft Teams

Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?”. Następnie postępuj z zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe.

Jeśli dokonałeś aktywacji konta w innym kroku nie musisz robić tego ponownie żeby skorzystać z Microsoft Teams. 

Instrukcję aktywacji oraz konfiguracji aplikacji Microsoft Teams znajdziesz na stronie MS Teams - praca i zajęcia online, Office 365 - Strona główna UMCS

ROZSZERZONE USŁUGI INFORMATYCZNE DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Dostęp do zaawansowanych funkcji systemu SAP, USOS

Jeżeli potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji systemu SAP, USOS z racji pełnionych obowiązków, musisz ustalić z bezpośrednim przełożonym potrzeby jednostki w tym zakresie, a następnie za pomocą dedykowanego formularza złożyć wniosek o nadanie uprawnień zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2008 Rektora UMCS z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zapewnienia właściwej ochrony oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w chronionej sieci informatycznej UMCS – dokument znajdziesz w wyszukiwarce aktów prawnych dostępnej na stronie www.akty.umcs.pl.

Kontakt:

Dostęp do zaawansowanych funkcji portalu umcs.pl

Jeżeli potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji portalu umcs.pl z racji pełnionych obowiązków, musisz ustalić z bezpośrednim przełożonym potrzeby jednostki w tym zakresie, a następnie za pomocą dedykowanego formularza złożyć wniosek o nadanie uprawnień zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Serwisu Internetowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – dokument znajdziesz w wyszukiwarce aktów prawnych dostępnej na stronie www.akty.umcs.pl.

Kontakt: tel. 81 537 28 95, redakcja@mail.umcs.pl

Uzyskanie bezpiecznego podpisu elektronicznego

Jeżeli potrzebujesz zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wejdź na stronę www.umcs.pl/pl/lubman-podpis.htm i postępuj zgodnie z zamieszczoną na niej instrukcją.

Kontakt: tel. 81 537 61 92, e-podpis@mail.umcs.pl

Dane kontaktowe do pracowników LubMAN UMCS:
www.umcs.pl/pl/lubman-kontakty.htm