Instrukcja w języku polskim (polish version)

Podstawowe usługi informatyczne dla pracowników UMCS

Dostęp do sieci chronionej

Jeśli jesteś pracownikiem administracji:

 1. wypełnij oświadczenie dotyczące dostępu do sieci chronionej,
 2. podpisz je i dostarcz do biura LubMAN UMCS (Biblioteka Główna UMCS, „dobudowana część”, I piętro, pokój nr 21a).

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.lubman.umcs.pl w zakładce „Dla pracownika/Procedury/Ochrona oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w sieci chronionej”.

Kontakt: tel. 81 537 61 92, biuro.lubman@mail.umcs.pl 


Dostęp do poczty elektronicznej UMCS (służbowy adres e-mail)

 1. Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?".
 2. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe.

Poczta dla nowych pracowników dostępna jest pod adresem https://mail.umcs.pl.

Kontakt: tel. 81 537 26 04, operator@mail.umcs.pl


Dostęp do systemu samoobsługi pracowniczej SAP

Informacja na temat sposobu dostępu do samoobsługi pracowniczej SAP zostanie przesłana na służbowy adres e-mail w procesie aktywacji konta pocztowego.

System samoobsługi pracowniczej SAP jest dostępny pod adresem https://samoobsluga.umcs.pl.

Kontakt: tel. 81 537 26 04, sapbasis@mail.umcs.pl 


Dostęp do systemu USOSweb oraz do sieci Wi-Fi eduroam

Uwaga! Jeśli dokonałeś aktywacji konta w innym kroku, nie musisz robić tego ponownie, żeby skorzystać z usługi eduroam czy USOSweb.

 1. Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?”.
 2. Następnie postępuj z zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe.

Instrukcję konfiguracji sieci eduroam znajdziesz na stronie www.eduroam.umcs.pl.

Kontakt:


Dostęp do Microsoft Teams

Uwaga! Jeśli dokonałeś aktywacji konta w innym kroku, nie musisz robić tego ponownie, żeby skorzystać z Microsoft Teams.

 1. Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?”.
 2. Następnie postępuj z zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe.

Instrukcję aktywacji oraz konfiguracji aplikacji Microsoft Teams znajdziesz na stronie MS Teams - praca i zajęcia online, Office 365 - Strona główna UMCS


Komputer i oprogramowanie

Pracownicy administracji UMCS logują się do komputera za pomocą dedykowanych kont domenowych UMCS. 

Uwaga! Jeśli dokonałeś aktywacji konta w innym kroku, nie musisz robić tego ponownie, żeby móc zalogować się do komputera.

 1. Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Chcesz aktywować konto?”.
 2. Następnie postępuj z zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Informacja o loginie oraz link do ustawienia hasła zostaną przesłane na podane dane kontaktowe.

Pozostali pracownicy nie podłączeni do domeny UMCS samodzielnie decydują o loginie i haśle, przy czym zaleca się aby konto do bieżącej pracy nie posiadało z przyczyn bezpieczeństwa uprawnień administratora. 

Ponadto każdy komputer powinien mieć zainstalowane oprogramowanie niezbędne do pracy jak program antywirusowy, pakiet biurowy Microsoft Office, klienta systemu SAP oraz USOS jeśli stanowisko pracy tego wymaga. Dodatkowo w przypadku konieczności pracy w domu możliwy jest dostęp do sieci UMCS za pomocą dedykowanego tunelu VPN. 

Informację na temat możliwości pozyskania oprogramowania antywirusowego oraz pakietu biurowego Microsoft Office znajdziesz na stronie: https://www.umcs.pl/pl/lubman-licencje.htm

Informację na temat połączenia VPN znajdziesz na stronie: https://www.umcs.pl/pl/vpn.htm

Kontakt:


Rozszerzone usługi informatyczne dla pracowników UMCS

Dostęp do zaawansowanych funkcji systemu SAP, USOS

Jeżeli potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji systemu SAP, USOS z racji pełnionych obowiązków, musisz ustalić z bezpośrednim przełożonym potrzeby jednostki w tym zakresie, a następnie za pomocą dedykowanego formularza złożyć wniosek o nadanie uprawnień (zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 lutego 2022 r.) – dokument znajdziesz w wyszukiwarce aktów prawnych dostępnej na stronie www.akty.umcs.pl.

Kontakt:


Dostęp do zaawansowanych funkcji portalu umcs.pl

Jeżeli potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji portalu umcs.pl z racji pełnionych obowiązków, musisz ustalić z bezpośrednim przełożonym potrzeby jednostki w tym zakresie, a następnie za pomocą dedykowanego formularza złożyć wniosek o nadanie uprawnień zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Serwisu Internetowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – dokument znajdziesz w wyszukiwarce aktów prawnych dostępnej na stronie www.akty.umcs.pl.

Kontakt: tel. 81 537 28 95, redakcja@mail.umcs.pl


Uzyskanie bezpiecznego podpisu elektronicznego

Jeżeli potrzebujesz zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, wejdź na stronę www.umcs.pl/pl/lubman-podpis.htm i postępuj zgodnie z zamieszczoną na niej instrukcją.

Kontakt: tel. 81 537 61 92, e-podpis@mail.umcs.pl


Dane kontaktowe do pracowników LubMAN UMCS:
www.umcs.pl/pl/lubman-kontakty.htm