Instrukcja w języku polskim (polish version)

PODSTAWOWE USŁUGI INFORMATYCZNE DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Dostęp do sieci chronionej

Jeżeli jesteś pracownikiem administracji, wypełnij oświadczenie dotyczące dostępu do sieci chronionej, podpisz je i dostarcz do biura LubMAN UMCS (Biblioteka Główna UMCS, „dobudowana część”, I piętro, pokój nr 21a). Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.lubman.umcs.pl w zakładce „Dla pracownika/Procedury/Ochrona oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w sieci chronionej”.

Kontakt: tel. 81 537 61 92, biuro.lubman@umcs.lublin.pl

Dostęp do Internetu w sieci chronionej

Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Ustaw nowe hasło”. Następnie wpisz służbowy adres e-mail. Na Twoją skrzynkę przyjdzie informacja o loginie i link do ustawienia hasła. Uzyskane w ten sposób login i hasło będzie niezbędne do logowania się do Internetu za pomocą systemu: https://filtr.umcs.lublin.pl.

Dostęp do systemu samoobsługi pracowniczej SAP

Wejdź na stronę https://samoobsluga.umcs.pl i podaj swój login oraz hasło.

Login i hasło ustalisz podczas podbijania karty obiegowej (tzw. „obiegówki”) w Sekcji ds. Systemów Centralnych, pok. 09B, poziom -1 budynku Wydziału Humanistycznego (pl. Marii Curie Skłodowskiej 4).

Kontakt: tel. 81 537 26 04, sapbasis@umcs.pl

Dostęp do poczty elektronicznej UMCS (służbowy adres e-mail)

Wejdź na stronę https://poczta.umcs.lublin.pl/formularz i wypełnij formularz. Odczekaj 1 dzień roboczy i spróbuj zalogować się na stronie www.poczta.umcs.lublin.pl podając adres e-mail oraz hasło podane w formularzu.

Kontakt: tel. 81 537 26 04, 81 537 62 40, admin@umcs.lublin.pl

Dostęp sieci Wi-Fi eduroam oraz systemu USOSweb

Wejdź na stronę https://login.umcs.pl i wybierz opcję „Ustaw nowe hasło”. Następnie wpisz służbowy adres e-mail. Na Twoją skrzynkę przyjdzie informacja o loginie i link do ustawienia hasła.

Instrukcję konfiguracji sieci eduroam znajdziesz na stronie www.eduroam.umcs.pl.

Kontakt:

ROZSZERZONE USŁUGI INFORMATYCZNE DLA PRACOWNIKÓW UMCS

Dostęp do zaawansowanych funkcji systemu SAP, USOS oraz SELS/ELD

Jeżeli potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji systemu SAP, USOS oraz SELS/ELD z racji pełnionych obowiązków, musisz ustalić z bezpośrednim przełożonym potrzeby jednostki w tym zakresie, a następnie za pomocą dedykowanego formularza złożyć wniosek o nadanie uprawnień zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 30/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/2008 Rektora UMCS z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zapewnienia właściwej ochrony oprogramowania oraz danych w systemach informatycznych działających w chronionej sieci informatycznej UMCS – dokument znajdziesz w wyszukiwarce aktów prawnych dostępnej na stronie www.akty.umcs.pl.

Kontakt:

Dostęp do zaawansowanych funkcji portalu umcs.pl

Jeżeli potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji portalu umcs.pl z racji pełnionych obowiązków, musisz ustalić z bezpośrednim przełożonym potrzeby jednostki w tym zakresie, a następnie za pomocą dedykowanego formularza złożyć wniosek o nadanie uprawnień zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Internetowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – dokument znajdziesz w wyszukiwarce aktów prawnych dostępnej na stronie www.akty.umcs.pl.

Kontakt: tel. 81 537 28 95, redakcja@umcs.lublin.pl

Uzyskanie bezpiecznego podpisu elektronicznego

Jeżeli potrzebujesz zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wejdź na stronę www.umcs.pl/pl/lubman-podpis.htm i postępuj zgodnie z zamieszczoną na niej instrukcją.

Kontakt: tel. 81 537 61 92, e-podpis@umcs.lublin.pl

Dane kontaktowe do pracowników LubMAN UMCS:
www.umcs.pl/pl/lubman-kontakty.htm