Internet w domach studenckich

Studenci i doktoranci, którzy mieszkają w domach studenckich UMCS, mogą korzystać z internetu stacjonarnego (kablowego) po wniesieniu opłaty i zalogowaniu się na stronie www.dsnet.umcs.pl. Wysokość opłaty za pokój z dostępem do internetu określa cennik.