Projekt Krajowy Magazyn Danych ma na celu zbudowanie systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, dostępnego za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN.

W ramach projekt KMD2 prowadzono prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa i wiarygodności przechowywania danych w systemie KMD oraz rozszerzeniem funkcjonalności systemu i jego interfejsów. Prace objęły m.in. bezpieczne i wygodne interfejsy dostępowe: wirtualne systemy plików z automatyczną kryptografią oraz klientów graficznych dla stacji roboczych oraz na platformy mobilne. Opracowane w KMD2 mechanizmy pozwalają także na bezpieczne i wygodne współdzielenie danych oraz publikację i udostępnianie wybranych danych w Internecie.

Projekt realizowany był przez 10 uczestników konsorcjum PIONIER.