Identyfikatory w systemach informatycznych

Kwestię tworzenia identyfikatorów w systemach informatycznych zarządzanych przez LubMAN UMCS reguluje Pismo okólne Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie tworzenia identyfikatorów w systemach informatycznych zarządzanych przez LubMAN UMCS.

Identyfikatory tworzone są w oparciu o ściśle określone zasady:

 1. SAP – identyfikator użytkownika składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr,
 2. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS):
  a) identyfikator dla pracowników: składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr,
  b) identyfikator dla studentów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELS,
  c) identyfikator dla doktorantów: nr albumu umieszczony na blankiecie ELD;
 3. System Legitymacji Elektronicznej – identyfikator użytkownika składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr,
 4. eduroam:
  a) identyfikator dla pracowników: składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr oraz nazwy domenowej „@umcs.pl”,
  b) identyfikator dla studentów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELS oraz nazwa domenowa „@umcs.pl”,
  c) identyfikator dla doktorantów: nr albumu umieszczony na blankiecie ELD oraz nazwa domenowa „@umcs.pl”;
 5. U3 – identyfikator zawiera zawsze na początku „umcs-”, a pozostałą cześć tworzy użytkownik, przy czym musi ona zawierać przynajmniej 3 znaki i powinna zawierać tylko małe litery i cyfry;
 6. Poczta elektroniczna:
  a) identyfikator w systemie EXCHANGE: składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr,
  b) identyfikator w systemie ZEUS : w zależności od przeznaczenia konta „imie.nazwisko”, imię, nazwisko (dla konta osobistego), nazwa własna dla jednostki organizacyjnej lub jej skrót dla konta zakładowego;
 7. System Zarządzania Dostępem do Internetu – identyfikator użytkownika składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr;
 8. Strona internetowa UMCS – identyfikator w systemie zarządzania treścią (CMS) to:
  a) identyfikator dla pracowników: składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr,
  b) identyfikator dla studentów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELS,
  c) identyfikator dla doktorantów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELD;
 9. Portal Zamówień Publicznych:
  a) identyfikator dla pracowników UMCS: składa się z pierwszych 3 liter nazwiska oraz ciągu 4 losowo wybranych cyfr,
  b) identyfikator pracowników firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych stanowi mail podany w procesie rejestracji konta.

Informacje dodatkowe:

Identyfikator nie może zawierać symbolu spacji oraz polskich znaków diakrytycznych, które należy zastąpić odpowiadającymi im literami alfabetu łacińskiego.

Podczas tworzenia identyfikatora należy posługiwać się wyłącznie małymi (lub wyłącznie wielkimi) literami.

Identyfikatory wykorzystywane obecnie przez użytkowników systemów informatycznych zarządzanych przez LubMAN UMCS będą sukcesywnie dostosowywane do ww. wymogów.