Identyfikatory w systemach informatycznych

Kwestię tworzenia identyfikatorów w systamach informatycznych zarządzanych przez LubMAN UMCS reguluje Pismo Okólne nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie tworzenia identyfikatorów w systemach informatycznych zarządzanych przez LubMAN UMCS.

Identyfikatory tworzone są w oparciu o ściśle określone zasady:

 1. SAP:
  a) identyfikator dla pracowników UMCS składa się z nazwiska i pierwszej litery imienia,
  b) identyfikator dla pracowników firm utrzymujących system składa się z nazwy firmy (pierwsze litery nazwy firmy), znaku podkreślenia, dwóch pierwszych liter nazwiska oraz pierwszej litery imienia;
 2. Kadry Płace – identyfikator składa się z nazwiska i pierwszej litery imienia;
 3. Almistor:
  a) identyfikator dla pracowników Dziekanatu: XXXXdtwK – XXXX – identyfikator dziekanatu, K – kolejny numer jednocyfrowy, a po wyczerpaniu cyfr kolejne litery alfabetu,
  b) identyfikator dla kierowników Dziekanatu: XXXXkdiK – XXXX – identyfikator dziekanatu, K – kolejny numer jednocyfrowy,
  c) identyfikator dla pracowników Biura Spraw Studenckich: umcsdssK – K – kolejny numer jednocyfrowy, a po wyczerpaniu cyfr kolejne litery alfabetu,
  d) identyfikator dla pracowników Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów oraz Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych: umcsdtsK – K – kolejny numer jednocyfrowy, a po wyczerpaniu cyfr kolejne litery alfabetu,
  e) identyfikator dla pracowników Kancelarii UMCS: umcsdkuK – K – kolejny numer jednocyfrowy,
  f) identyfikator dla pracowników Działu Finansowego: umcsdfuK – K – kolejny numer jednocyfrowy, a po wyczerpaniu cyfr kolejne litery alfabetu;
 4. Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS):
  a) identyfikator dla pracowników: nazwisko i pierwsza litera imienia,
  b) identyfikator dla studentów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELS (np. 123456),
  c) identyfikator dla doktorantów: nr albumu umieszczony na blankiecie ELD (np. 123456);
 5. System Legitymacji Elektronicznej:
  a) identyfikator dla użytkowników niepodłączonych do domeny: tożsamy z używanym w systemie Almistor, tworzony zgodnie z pkt 3,
  b) identyfikator dla użytkowników podłączonych do domeny: nazwisko i pierwsza litera imienia;
 6. eduroam:
  a) identyfikator dla pracowników: nazwisko i pierwsza litera imienia,
  b) identyfikator dla studentów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELS (np. 123456),
  c) identyfikator dla doktorantów: nr albumu umieszczony na blankiecie ELD (np. 123456);
 7. U3 – identyfikator zawiera zawsze na początku "umcs-", a pozostałą cześć tworzy użytkownik, przy czym musi ona zawierać przynajmniej 3 znaki i powinna zawierać tylko małe litery i cyfry;
 8. Poczta elektroniczna ZEUS – identyfikator to imie.nazwisko, pseudonim, imię, nazwisko;
 9. System Zarządzania Dostępem do Internetu – identyfikator składa się z nazwiska i pierwszej litery imienia;
 10. Strona internetowa UMCS – identyfikator w systemie zarządzania treścią (CMS) to:
  a) identyfikator dla pracowników: nazwisko i pierwsza litera imienia,
  b) identyfikator dla studentów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELS (np. 123456),
  c) identyfikator dla doktorantów: numer albumu umieszczony na blankiecie ELD (np. 123456);

Dodatkowe uwagi:

 • Dla identyfikatorów określonych w pkt 1a, 2, 8 oraz 9 w przypadku nazwiska wieloczłonowego używamy drugiego członu.
 • Dla identyfikatorów określonych w pkt 4a, 5b, 6a oraz 10a w przypadku nazwiska wieloczłonowego używamy pierwszego członu.
 • W sytuacji, gdy istnieje już użytkownik o takim samym identyfikatorze, tworząc identyfikator dodajemy dwie i więcej liter imienia.
 • Dla identyfikatorów określonych w pkt 1b, w sytuacji, gdy istnieje już użytkownik o takim samym identyfikatorze, tworząc identyfikator dodajemy kolejne litery nazwiska, przed literą imienia.
 • W przypadku ograniczenia liczby liter identyfikatora dla długich nazwisk, dopuszczalne jest pominięcie pierwszej litery imienia.
 • Identyfikator nie może zawierać symbolu spacji oraz polskich znaków diakrytycznych. Należy je zastąpić odpowiadającymi im literami alfabetu łacińskiego.
 • Podczas tworzenia identyfikatora należy posługiwać się wyłącznie małymi (lub wyłącznie wielkimi) literami.