Wydanie lub odnowienie

W uzasadnionych przypadkach pracownicy UMCS są uprawnieni do posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego na potrzeby realizowanych zadań, w szczególności elektronicznej komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Dostawcą elektronicznego podpisu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Pobierz instrukcję uzyskania/odnowienia certyfikatu >>

Ze względu na procedurę i terminy realizacji wnioski o odnowienie ważności certyfikatu należy składać na miesiąc przed końcem ważności dotychczasowego certyfikatu.

Realizacja usługi skutkuje wystawieniem faktury, którą należy opisać i przekazać do Kwestury w ramach standardowego obiegu dokumentów księgowych.

Faktury dotyczące podpisów elektronicznych generowanych na potrzeby legitymacji elektronicznych przetwarza LubMAN UMCS. 

UWAGA! Zalecane jest odnawianie certyfikatów przez Internet - opcja dostępna jest wyłącznie dla certyfikatów pozostających w okresie ważności. Szczegółowa instrukcja odnawiania certyfikatów przez Internet >> 

Kontakt:
mgr Anna Gromadzka
tel. 81 537 61 92
e-podpis@umcs.lublin.pl