Wydanie lub odnowienie

W uzasadnionych przypadkach pracownicy UMCS są uprawnieni do posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego na potrzeby realizowanych zadań, w szczególności elektronicznej komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Dostawcą elektronicznego podpisu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z chęcią ułatwienia Państwu procesu uzyskania elektronicznego podpisu kwalifikowanego przygotowaliśmy dla Państwa dwa formularze dotyczące:

  • uzyskania nowego podpisu elektronicznego

  • odnowienia posiadanego podpisu elektronicznego

Uzyskanie nowego podpisu:

Otwórz formularz uzyskania nowego podpisu elektronicznego >

Po otrzymaniu wypełnionej przez Państwa ankiety pracownik LubMAN UMCS złoży w Państwa imieniu zamówienie na stronie KIR S.A. Następnie wypełniony formularz zamówienia mogą Państwo odebrać osobiście z biura LubMAN (ul. Radziszewskiego 11, pokój 21 a, I piętro - tzw. „nowa część BG”) lub zdecydować o przesłaniu go pocztą tradycyjną do KIR (wówczas muszą Państwo za ok. 2-3 dni zadzwonić do KIR i umówić się na odbiór podpisu) - nr tel. do KIR: 22 545 55 55 lub 801 500 207.

Wsparcia w zainstalowaniu certyfikatu udziela serwis LubMAN, kontakt – nr tel.: 537-26-03 lub e-mail: serwis@mail.umcs.pl


Odnowienie posiadanego podpisu elektronicznego:

Otwórz formularz odnowienia posiadanego podpisu elektronicznego >

Ze względu na procedurę i terminy realizacji formularz o odnowienie ważności certyfikatu należy składać na miesiąc przed końcem ważności dotychczasowego certyfikatu.

Po otrzymaniu wypełnionej przez Państwa ankiety pracownik LubMAN UMCS złoży w Państwa imieniu zamówienie na odnowienie certyfikatu na stronie KIR S.A. Następnie koniecznym będzie sprawdzenie przez Państwa służbowej poczty e-mail – przyjdzie na nią link do odnowienia podpisu i należy go odnowić najpóźniej w ostatnim dniu trwania ważności certyfikatu.

Wsparcia w odnowieniu certyfikatu udziela serwis LubMAN, kontakt – nr tel.: 537-26-03 lub e-mail: serwis@mail.umcs.pl

Realizacja usługi skutkuje wystawieniem faktury, którą należy opisać i przekazać do Kwestury w ramach standardowego obiegu dokumentów księgowych.


Kontakt:
mgr Anna Gromadzka
tel. 81 537 61 92
e-podpis@umcs.pl