Miejska Sieć Komputerowa LubMAN obejmuje swym zasięgiem teren Lublina oraz Świdnika. Jej akademicka część administrowana jest przez LubMAN UMCS, wydzieloną organizacyjnie jednostkę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zadaniem jednostki jest świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pozostałych wyższych uczelni Lublina i instytucji naukowo-badawczych, jak również instytucji oświatowych.

Sieć LubMAN zbudowana jest w przeważającej większości w oparciu o własne i dzierżawione łącza światłowodowe, pracujące w standardzie 10 GigabitEthernet, GigabitEthernet oraz FastEthernet. Dzięki nadmiarowości sieci każda podłączona do niej instytucja może w pełni wykorzystać przepustowość swojego łącza, a także skorzystać z szeregu dodatkowych usług dedykowanych środowisku naukowemu.

Od przeszło 10 lat jesteśmy członkiem Konsorcjum PIONIER – jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie i rozwój Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie, w oparciu o tę sieć oraz infrastrukturę informatyczną konsorcjantów, działalności służącej podmiotom naukowo-badawczym i społeczeństwu informacyjnemu. Sieć PIONIER łączy obecnie 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 centrów Komputerów Dużej Mocy.

Załączniki