Dostęp do Internetu

Oferujemy dostęp do sieci Internet o szerokiej gamie przepustowości przy użyciu nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz rozbudowanej sieci światłowodowej na terenie miasta Lublina i okolic.

Będąc częścią Konsorcjum PIONIER, oferujemy dostęp do zasobów i usług akademickiej sieci komputerowej LubMAN oraz sieci PIONIER dla następujących odbiorców: 

  • szkół wyższych, jednostek naukowych, instytucji edukacyjnych i oświatowych,
  • jednostek administracji rządowej i samorządowej,
  • instytucji kulturalnych, bibliotek,
  • publicznych jednostek służby zdrowia,
  • instytucji wyższej użyteczności publicznej i instytucji pożytku publicznego,
  • innych instytucji, których działalność jest finansowana z budżetu Państwa.

Kontakt:
tel. 81 537 61 92
biuro.lubman@mail.umcs.pl