Biuletyn Informacji Publicznej

UMCS prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej w oparciu o Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej.

Zgodnie z wymogami polskiego prawa na stronie internetowej BIP UMCS udostępniane są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni, m.in. dane dotyczace statusu prawnego, jednostek organizacyjnych, prowadzonej działalności. Informacje te są udostępniane powszechnie (może z nich korzystać każdy użytkownik) oraz bezpłatnie.

System BIP UMCS jest dostępny pod adresem: http://umcs.bip.gov.pl


Kontakt:
Redakcja Serwisów Internetowych UMCS
tel. 81 537 28 95
redakcja@umcs.pl