System Zarządzania Dostępem do Internetu

System Zarządzania Dostępem do Internetu służy zwiększeniu bezpieczeństwa sieci administracyjnej UMCS.

System realizuje następujące funkcje:

  • ochronę sieci administracyjnej UMCS przed wirusami i SPAMem,
  • ochronę komputerów w sieci administracyjnej UMCS przed niepożądanym dostępem z sieci Internetu,
  • logowanie połaczeń pomiędzy komputerami w sieci administracyjnej UMCS a zasobami sieci Internetu,
  • filtrowanie dostępu do Internetu.

Dostęp do zasobów sieci Internet z komputerów w sieci administracyjnej UMCS (z tzw. sieci chronionej) będzie możliwy po uprzednim zalogowaniu się do systemu na osobiste konto użytkownika. Konto należy utworzyć przy próbie pierwszego połączenia z zasobami sieci Internet. Osobiste konto w systemie użytkownik zakłada samodzielnie, wypełniając formularz ze strony głównej. Utworzenie konta w systemie jest jednorazowe. Przy każdym kolejnym połączeniu z Internetem należy sie tylko zalogować do systemu ze strony startowej. Po uruchomieniu komputera, przy pierwszej próbie połączenia z Internetem, strona logowania do systemu pojawi sie jako pierwsza. Tylko poprawne zalogowanie do systemu uprawnia do korzystania z sieci Internet. 

System Zarządzania Dostępem do Internetu nie obejmuje swoim działaniem akademickiej części sieci Uczelni.

Istotne informacje:

  1. System nie zapisuje i nie archiwizuje danych przesyłanych przez użytkowników w ramach dostępu do sieci Internet.
  2. Dostęp do wewnętrznych zasobów informatycznych Uniwersytetu, tj. strona uniwersytecka, poczta e-mail na serwerach Uniwersytetu, dostęp do systemu SAP etc., nie wymagają logowania do Systemu.
  3. Połączenia z Internetem są logowane i dostęp do części stron będzie ograniczony.   

System dostępny jest pod adresem: http://filtr.umcs.lublin.pl

Kontakt:

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
operator@mail.umcs.pl