UMCS dysponuje prawem do korzystania z oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 28.00 (PS IMAGO PRO 8) dostarczonego przez firmę Predictive Solutions Sp. z o.o.


Licencja dla Wydziałów Ekonomicznego, Filozofii i Socjologii oraz Pedagogiki i Psychologii:

Jeżeli chciałbyś skorzystać z oprogramowania SPSS i jesteś studentem bądź doktorantem z wyżej wymienionych wydziałów, to w celu uzyskania licencji SPSS zgłoś się do następujących osób:

Odbierając licencję, powinieneś wypełnić:

  1. Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania (w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions)
  2. Pokwitowanie odbioru licencji, jeżeli otrzymasz kopię nośnika z wybraną wersją oprogramowania.

Wersję instalacyjną oprogramowania będziesz mógł pobrać przez usługę OneDrive, do której masz dostęp na swoim uniwersyteckim koncie Microsoft Office 365 (zobacz, jak się zalogować). Link do plików otrzymasz, kontaktując się indywidualnie ze wskazanymi wyżej osobami. 


Licencja dla innych wydziałów oraz jednostek UMCS:

1. Jeżeli jesteś studentem/doktorantem:

  • jednostki UMCS,
  • wydziałów UMCS innych niż: Ekonomiczny, Filozofii i Socjologii oraz Pedagogiki i Psychologii

i chciałbyś skorzystać z oprogramowania SPSS, to zgłoś się w tej sprawie do administratora licencji SPSS na UMCS, mgr. inż. Wojciecha Widelskiego - e-mail: wojciech.widelski@mail.umcs.pl.

2. W treści wiadomości napisz, do jakich celów chciałbyś wykorzystać oprogramowanie.

3. Po otrzymaniu e-maila zwrotnego o udostępnieniu oprogramowania wypełnij:

Wersję instalacyjną oprogramowania będziesz mógł pobrać przez usługę OneDrive, do której masz dostęp na swoim uniwersyteckim koncie Microsoft Office 365 (zobacz, jak się zalogować). Link do plików otrzymasz w mailu od administratora licencji SPSS na UMCS.

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziesz otrzymywać także wszystkie informacje dotyczące oprogramowania SPSS.


Kontakt:

Wydział Ekonomiczny mgr Michał Caban
Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Paweł Rydzewski
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Bohuslav Nutskovskyy
Administrator licencji na UMCS mgr inż. Wojciech Widelski