UMCS dysponuje prawem do korzystania z oprogramowania IBM SPSS Statistics w wersji 28.00 (PS IMAGO PRO 8) dostarczonego przez firmę Predictive Solutions Sp. z o.o.

1. Licencja dla Wydziałów Ekonomicznego, Filozofii i Socjologii oraz Pedagogiki i Psychologii:

Jeżeli chciałbyś skorzystać z oprogramowania SPSS i jesteś pracownikiem, studentem bądź doktorantem z wyżej wymienionych wydziałów, to w celu uzyskania licencji SPSS zgłoś się do następujących osób:

Odbierając licencję powinieneś wypełnić Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions oraz Pokwitowanie odbioru licencji, jeżeli otrzymasz kopię nośnika z wybraną wersją oprogramowania.

Dystrybucja oprogramowania odbywa się również za pomocą usługi OneDrive - wersje instalacyjne oprogramowania dostępne są po uprzednim zalogowaniu się na uniwersyteckie konto Microsoft Office 365 (domena office.umcs.pl). Link do plików otrzymasz kontaktując się indywidualnie z wskazanymi wyżej osobami. 

2. Licencja dla innych wydziałów oraz jednostek UMCS:

Jeżeli jesteś studentem lub pracownikiem innych wydziałów/jednostek i chciałbyś skorzystać z oprogramowania SPSS, to zgłoś się w tej sprawie do administratora licencji SPSS na UMCS mgr. inż. Wojciecha Widelskiego:

W treści wiadomości napisz, do jakich celów chciałbyś wykorzystać oprogramowanie.

Po otrzymaniu e-maila zwrotnego o udostępnieniu oprogramowania wypełnij Potwierdzenie zapoznania się z warunkami używania oprogramowania w ramach Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, które następnie odeślij na maila administratora licencji SPSS na UMCS.

Dystrybucja oprogramowania odbywa się za pomocą usługi OneDrive - wersje instalacyjne oprogramowania dostępne są po uprzednim zalogowaniu się na uniwersyteckie konto Microsoft Office 365 (domena office.umcs.pl). Link do plików otrzymasz w mailu od administratora licencji SPSS na UMCS.

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziesz otrzymywać wszystkie informacje dotyczące oprogramowania SPSS.

Kontakt:

Wydział Ekonomiczny mgr Michał Caban
Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Paweł Rydzewski
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Bohuslav Nutskovskyy
Administrator licencji na UMCS mgr inż. Wojciech Widelski