Naukowa interaktywna telewizja HD

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewniają możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymagała opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład weszły narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie „na żywo”/„na żądanie” oraz środowisko udostępniania usługi w trybie „Application on Demand”.

Regulamin usługi jest dostępny tutaj.

Kontakt:
tel. 81 537 26 04
operator@mail.umcs.pl