LubMAN UMCS realizuje wspólnie z członkami Konsorcjum PIONIER, projekt pod nazwą: "Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)".

Kwota dofinansowania przyznana naszej Uczelni wynosi 974 681,51 zł.

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zakupione między innymi następujące urządzenia: firewall, serwery oraz licencje na zakup systemów VPN. Dodatkowo wdrożona zostanie Federacja Zarządzania Tożsamością: PIONIER.id, której celem będzie uproszczenie procesu logowania do usług udostępnionych w sieci PIONIER.

Projekt Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) jest kolejnym projektem realizowanym we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym), będącym operatorem sieci PIONIER.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://man-ha.pionier.net.pl