Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach projektu PIONIER-LAB planowane jest utworzenie 8 specjalizowanych laboratoriów:

 • Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych
 • Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości
 • Smart Kampus jako Laboratorium Smart City
 • Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT
 • Laboratorium Usług Chmurowych
 • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych
 • Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)
 • Laboratorium Preinkubacji

W ramach partnerstwa UMCS w projekcie powstanie nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna, która zapewni najlepszą jakość oraz przepustowość połączeń na rzecz obsługi Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych. Realizacja projektu pozwoli między innymi na zakup:

 • systemów transmisyjnych,
 • przełączników szkieletowych i dostępowych,
 • urządzeń pomiarowych,
 • oprogramowania zarządzającego.

Szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu.