Zamówienie programu ESET (forma papierowa)

Aby uzyskać licencję na oprogramowanie antywirusowe:

  1. wypełnij formularz zamówienia, wydrukuj go, zdobądź podpis dysponenta środków oraz potwierdzenie środków przez Zespół Kontrolingu i Zastępcę Kwestora (pamiętaj o wpisaniu w zamówieniu adresu kontaktowego e-mail oraz numeru telefonu);
  2. zeskanuj formularz z uzyskanymi podpisami i wyślij na adres: mariusz.koziej@mail.umcs.pl lub dostarcz osobiście do LubMAN UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - "Stara Fizyka", pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, pok. 127A, piętro I);
  3. czekaj na e-mail zwrotny z certyfikatem oraz dokładną instrukcją zainstalowania oprogramowania AV (w przypadku trudności z zainstalowaniem oprogramowania AV skontaktuj się z serwisem komputerowym UMCS - tel. (81) 537 26 03 lub e-mail: serwis@mail.umcs.pl);
  4. opisz oryginał faktury otrzymany za pośrednictwem Kancelarii UMCS zgodnie ze złożonym wnioskiem, uzupełnij podpisy i wypełnij druk OT w 3 egz. (dokument OT należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy licencja jest ważna powyżej 1 roku);
  5. zanieś opisaną fakturę z kompletem dokumentów do Zespołu Finansowego w celu dokonania płatności (termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury);
  6. wydrukuj otrzymany certyfikat w wersji elektronicznej, zachowaj go i oznacz naklejką z numerem inwentarzowym, którą otrzymałeś z Zespołu Księgowości Majątkowej (certyfikat będzie podlegał kontroli podczas inwentaryzacji do momentu ważności);
  7. poinformuj o wygaśnięciu licencji osobę, która przyjęła licencję na swoje pole spisowe, wówczas złoży ona pismo do Zespołu Księgowości Majątkowej o zdjęciu licencji z pola spisowego.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oprogramowania AV skontaktuj się z p. Mariuszem Koziejem (81) 537 61 67 lub e-mail: mariusz.koziej@mail.umcs.pl

Załączniki