Wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów - 2023

Studenci i studentki,

przedstawiamy wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów, w ramach którego koła naukowe i organizacje studenckie otrzymały dofinansowanie na realizację projektów/wydarzeń w roku 2023.

Decyzję o przyznaniu grantu dostępne są w załączniku.

Zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu 2023 r., aby możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w komunikatach Kwestury UMCS.
Szczegółowe informację dotyczące realizacji grantu znajdziecie w odnośnik- 
Instrukcja realizacji zamówień z grantów

 

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2024 r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach „Granty” oraz „Sprawozdania”.
Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne dla każdej organizacji, która otrzymała dofinansowanie, również w przypadku niewykorzystania środków przez daną organizację. 

Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych takich jak: faktury, rachunki, wnioski o zamówienie publiczne, zamówienia, RW z magazynu itd.

    Wyniki konkursów

    Autor
    Michał Kondrak
    Data dodania
    4 kwietnia 2023