Skład Komisji

Samorząd Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w celu pomocy organizacjom studenckim oraz kołom naukowym, dokonuje podziału środków na cele studenckie oraz organizuje Konkursy Grantowe. Koła naukowe oraz organizacje studenckie ubiegać się w nich mogą o zakup sprzętu lub dofinansowanie projektów. Wszelkie czynności w ramach Konkursów Grantowych Samorządu Studentów podejmowane są przez Komisję Grantową - stałą komisję Parlamentu Studentów Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Przewodnicząca
Dominika Pycka
tel.: 516 021 853
e-mail:  dominika.pycka@mail.umcs.pl

Członkowie:
• Kacper Janik
• Nina Samoń
• Piotr Kawka
• Dawid Kobylański