Skład Komisji

Dominika Pycka
Przewodniczący Komisji Grantowej
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Studenckimi Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS

tel: 516 021 853

e-mail: dominika.pycka@umcs.pl

SKŁAD KOMISJI
Skład Komisji Grantowej Samorządu Studentów UMCS:

 • Dominika Pycka (Przewodnicząca Komisji)

 • Patryk Bukała

 • Kacper Janik

 • Nina Samoń

 • Piotr Kawka

 • Dawid Kobylański

 • Justyna Golonka

  Autor
  Samorząd Studentów UMCS