Skład

  Przewodnicząca
Ewelina Kruszczyńska
tel.: nd.
e-mail: ewelina.kruszczynska@gmail.com
   
  Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Kukiełka
tel.: nd.
e-mail: aleksandra.kukielka25@gmail.com
   
  Sekretarz
Patryk Pawluczuk
tel.: nd.
e-mail: patryk.pawluczuk1999@gmail.com
   
   
  Członkini
Patrycja Adamczyk
e-mail: p.adamczyk99@wp.pl
   
  Członkini
Daryna Baranchuk
e-mail: dariazraziuchka@ukr.net