Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
Wydział Filozofii i Socjologii, pok. 05, parter
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, Polska
Godziny pracy biura są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
81 537-28-68
 
Adres e-mail:
adrian.popiolek21@gmail.com