Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Historii i Archeologii UMCS
Wydział Historii i Archeologii, pok. 021B, piętro -1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin, Polska
Godziny pracy biura są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
nd.
 
Adres e-mail:

samorzad.whia@mail.umcs.pl