Parlament Studentów

Parlament jest najwyższym uchwałodawczym organem Samorządu Studentów, zrzeszającym przedstawicieli studentów z każdego Wydziału. Zajmuje się między innymi opiniowaniem najważniejszych aktów prawnych obowiązujących na Uczelni, takich jak regulamin przyznawania pomocy materialnej czy regulamin studiów; wyłania przedstawicieli studentów do Senatu UMCS; powołuje i odwołuje członków Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS; powołuje i odwołuje Rzecznika Praw Studenta; wyraża opinię w sprawie powołania prorektora właściwego do spraw studenckich. Na jego czele stoi Prezydium Parlamentu, składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

Kontakt: parlament.studentow@poczta.umcs.lublin.pl

Przewodniczący Parlamentu Studentów

Dawid Kępa
e-mail: dawid.kepa@mail.umcs.pl 

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów

Natasza Łapińska
e-mail: nataszalapinska@gmail.com

Wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów

Kacper Janik
e-mail: kacper.janik.rwss@gmail.com

Sekretarz Parlamentu Studentów
Daria Gorzkiewicz
e-mail: d.e.gorzkiewicz@wp.pl