Parlament Studentów

Parlament Studentów zajmuje się opiniowaniem najważniejszych aktów prawnych obowiązujących na Uczeni, takich jak regulamin przyznawania pomocy materialnej czy regulamin studiów; wyłania przedstawicieli do ogólnouczelnianych organów – Senatu, komisji senackich oraz Odwoławczej Studenckiej Komisji Socjalnej. Parlament wybiera także przedstawicieli do organów odpowiedzialnych za podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie. Członkowie Parlamentu aktywnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS