Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS 2018/2020

Przewodniczący, Maciej Bień
506 005 0181maciejbien@gmail.com 

Wiceprzewodnicząca, Komisja Rozwoju Studentów, Oktawia Banach
885 961 024, oktawia.banach@gmail.com 

Sekretarz, Komisja Promocji i Marketingu, Aleksandra Szastak
605 603 166, olka.szastak@gmail.com

Komisja Informatyzacji, Magdalena Wróbel
728 490 920, magdalena.wrobel00@gmail.com

Komisja Kultury, Magdalena Maksymiuk
794 479 032, maksymiukm0107@gmail.com

Komisja Sportu, Bartosz Snopek
784 945 643, snopeksrz@gmail.com 

Komisja Socjalna, Mateusz Kisielewski
784 930 938, mat.kisielewski1@gmail.com 

Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Paweł Mikszyński
508 363 353, pmikszynski@gmail.com

Komisja Prawna, Paweł Wermiński
606 413 003, werminskipawel@gmail.com  

Komisja Wymian Międzyuczelnianych, Filip Pinzuł
885 686 812, filip-pinzul@wp.pl 

Komisja Współpracy z Organizacjami Studenckimi, Joanna Tomasiak
782 432 795,  jtomasiak35@gmail.com 

Komisja do spraw Domów Studenckich, Aleksandra Woźniak
519 593 836, alexxwozniak@windowslive.com

 

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS