Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS 2017/2018

Przewodnicząca, Dominika Zdolska
506 005 018, dominika.zdolska@gmail.com 

Wiceprzewodnicząca, Komisja Rozwoju Studentów, Oktawia Banach
885 961 024, oktawia.banach@gmail.com 

Sekretarz, Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Maciej Bień
518 177 426, 1maciejbien@gmail.com

Komisja Informatyzacji, Mateusz Kisielewski
784 930 938, mateuszkisielewski97@gmail.com 

Komisja Kultury, Kinga Parcheta
601 871 145, kingaparcheta@o2.pl 

Komisja Sportu, Klaudia Bryk
796 545 992, klaudiab_96@interia.pl 

Komisja Socjalna, Magdalena Kuczyńska
663 592 239, m.kuczynska11@wp.pl 

Komisja Promocji i Marketingu, Maria Paradzińska
600 432 510, maria.paradzinska@gmail.com 

Komisja Prawna, Paweł Wermiński
606 413 003, werminskipawel@gmail.com  

Komisja Wymian Międzyuczelnianych, Filip Pinzuł
885 686 812, filip-pinzul@wp.pl 

Komisja Współpracy z Organizacjami Studenckimi, Joanna Tomasiak
782 432 795,  jtomasiak35@gmail.com 

 

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS