Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, pok. 214B, II piętro
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin, Polska
Godziny pracy biura są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
nd.
 
Adres e-mail:

rwss.wnozigp.umcs@gmail.com