Samorządy Wydziałowe

RWSS, czyli Rada Wydziałowa Samorządu Studentów. Tworzą ją przedstawiciele studentów, którzy wybierani są na dwuletnie kadencje. Powszechne oraz tajne wybory, w których udział może wziąć każdy student danego wydziału przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze Samorządu Studentów.


Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych takich jak: Studencka Komisja Socjalna, Komisja Dydaktyczna oraz Zespół ds. Jakości Kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają również w Radzie Wydziału – najważniejszym organie wydziału. Członkowie RWSS zawsze chętnie pomogą i udzielą wszelkich informacji związanych z organizacją studiów oraz funkcjonowaniem Uniwersytetu. W razie jakichkolwiek pytań to właśnie do nich możecie się zwrócić.

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS