Samorządy Wydziałowe

RWSS, czyli Rada Wydziałowa Samorządu Studentów. Tworzą ją przedstawiciele studentów, którzy wybierani są na dwuletnie kadencje. Powszechne oraz tajne wybory, w których udział może wziąć każdy student danego wydziału, przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Studentów.


Do obowiązków członków RWSS należy reprezentowanie studentów na posiedzeniach wydziałowych organów kolegialnych, zespołów i ciał opiniodawczo-doradczych Dziekana. Przedstawiciele studentów zasiadają również w Kolegium Dziekańskim. Członkowie RWSS-u zawsze chętnie pomogą i udzielą wszelkich informacji związanych z organizacją studiów oraz funkcjonowaniem Uniwersytetu. W razie jakichkolwiek pytań to właśnie do nich możecie się zwrócić.

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS