Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS
Wydział Ekonomiczny, pok. 201, II piętro
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
Godziny pracy biura są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
723 019 986
 
Adres e-mail:

samorzad.we@mail.umcs.pl