Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
Instytut Pedagogiki, pok. 4.35, IV piętro
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin, Polska
Godziny pracy biurą są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
nd.
 
Adres e-mail:

rwss.pip.umcs@gmail.com lub samorzad.pip.umcs@gmail.com