Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Chemii UMCS
Wydział Chemii, bud. A, pok. 28, parter
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, Polska
Godziny pracy biurą są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
nd.
 
Adres e-mail:
samorzad.wch@poczta.umcs.lublin.pl