Studencki HelpDesk - Zapytaj Samorząd

zapytaj samorząd

"Studencki Help Desk" jest projektem powstałym z myślą o wspieraniu Studentek i Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wsparcie to realizowane będzie w szerokim zakresie spraw (w tym także administracyjnych) i ułatwieniu adaptacji w środowisku uczelnianym.

Do podstawowych celów projektu należą: dzielenie się wiedzą, niezbędnymi narzędziami, doświadczeniem oraz pomoc studentom w rozwiązywaniu problemów. 

Dodatkowo przez HelpDesk Studentki i Studenci mają możliwość skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Studenta.

 

Po kliknięciu w poniższe okna zostaniesz przeniesiony/na na stronę formularza odpowiedniego dla danej kwestii.