Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Instytut Informatyki, pok. 114, I piętro
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Akademicka 9, 20-033 Lublin, Polska
Godziny pracy biurą są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
726 668 221
 
Adres e-mail:

pawelpolskapolak@windowslive.com