Przewodniczący Komisji Socjalnej:
Mateusz Kisielewski

Do kompetencji Komisji Socjalnej należy głównie:

 • praca w Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej
 • zapoznawanie się z sytuacją dotyczącą Funduszu Pomocy Materialnej
 • tworzenie przy współpracy z Biurem Spraw Studenckich regulaminu przyznawania stypendium rektora oraz regulaminu przyznawnia świadczeń o charakterze socjalnym
 • sprawowanie wraz z Radą Osiedla Akademickiego opieki nad stanem akademików

Przewodnicząca Komisji Promocji i Marketingu:
Aleksandra Szastak

Do kompetencji Komisji Promocji i Marketingu należy głównie:

 • kreowanie wizerunku Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów na Uczelni jak i poza nią
 • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz ZUSS
 • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz ZUSS
 • upowszechnianie informacji o organizacjach studenckich
 • prowadzenie facebooka
 • prowadzenie newslettera ZUSS
 • kontakt z Biurem Promocji UMCS
 • reprezentowanie Uczelni podczas wyjazdów promocyjnych
 • współpraca z Radiem Centrum
 • współpraca z miesięcznikiem Samorządu Studentów „A4”
 • współpraca z portalami studenckimi

Przewodniczący Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia:
Paweł Mikszyński

Do kompetencji Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia należy głównie:

 • reprezentowanie Samorządu UMCS w Zespole ds. Jakości Kształcenia i Komisjach Senackich
 • przeprowadzanie badań i ankiet wśród studentów dotyczących m.in. jakości kształcenia, warunków zamieszkania w akademikach, propozycji zmian oraz udogodnień dla studentów
 • zapoznawanie się ze zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego

Przewodnicząca Komisji Informatyzacji:
Magdalena Wróbel

Do kompetencji Komisji Informatyzacji należy głównie:

 • utworzenie i redagowanie strony internetowej Samorządu Studentów UMCS
 • kontakt z portalami studenckimi
 • tworzenie i redagowanie stron dotyczących wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć organizowanych przez ZUSS
 • modernizacja komputerów w ZUSS

Przewodnicząca Komisji Kultury:
Magdalena Maksymiuk

Do kompetencji Komisji Kultury należy głównie:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów, spotkań autorskich, meetingów teatralnych, imprez klubowych i innych
 • promowanie wydarzeń kulturalnych
 • regularna współpraca z ACK Chatka Żaka

Przewodniczący Komisji Sportu:
Bartosz Snopek

Do kompetencji Komisji Sportu należy głównie:

 • kontakt z Akademickim Związkiem Sportowym UMCS
 • promowanie działań Akademickiego Związku Sportowego, Centrum Kultury Fizycznej
 • organizowanie imprez sportowych
 • promowanie osiągnięć sportowych studentów UMCS

Przewodniczący Komisji Prawnej:
Paweł Wermiński

Do kompetencji Komisji Prawnej należy głównie:

 • tworzenie i opiniowanie umów i regulaminów
 • kontakt z biurem radców prawnych UMCS

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Studentów:
Oktawia Banach

Do kompetencji Komisji Rozwoju Studentów należy głównie:

 • organizacja wyjazdów szkoleniowych takich jak Adapciak, Zimowiska
 • organizowanie kursów, m.in. językowych, tańca i innych
 • współpraca z Biurem Karier Studenckich
 • organizacja szkoleń i warsztatów dla studentów

Przewodnicząca Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi:
Joanna Tomasiak

Do kompetencji Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi należy głównie:

 • kontakt oraz prowadzenie rejestru organizacjami studenckich działających na Uniwersytecie
 • udział w pracach komisji grantowej przydzielającej Granty Rektorskie oraz Granty Samorządu Studentów
 • obsługa realizacji grantów
 • pomoc i doradztwo organizacjom studenckim funkcjonującym na Uniwersytecie

Przewodniczący Komisji Wymian Międzyuczelnianych:
Filip Pinzuł

Do kompetencji Komisji Wymian Międzyuczelnianych należy głównie:

 • promocja wśród studentów programów wymian studenckich, m.in. Most, Erasmus
 • tworzenie i aktualizowanie informatora wymian międzyuczelnianych
 • współpraca z Erasmus Student Network
  Autor
  Samorząd Studentów UMCS