Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Artystycznego UMCS
Instytut Sztuk Pięknych, pok. 102, I piętro
Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin, Polska
Godziny pracy biura są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
81 537-69-54
 
Adres e-mail:
samorzad.wa@umcs.pl lub samorzad.wa.umcs@gmail.com