Skład

  Przewodnicząca
Nikola Wójcik
tel.: 537 382 613
e-mail: nikola.wojcik@mail.umcs.pl
   
  Wiceprzewodnicząca
Sandra Ostaszewska
tel.: nd.
e-mail: ostaszewska43@gmail.com
   
  Sekretarz
Zuzanna Rynkiewicz
tel.: nd.
e-mail: zuzannaryn@wp.pl
   
   
  Członek
Kacper Janik
Komisja ds. Socjalno-bytowych
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
e-mail: kacper.janik.rwss@gmail.com
   
  Członkini
Wiktoria Krzesicka
e-mail: krzesickawiktoria234@gmail.com
   
  Członek
Filip Fabijański
e-mail: fj.fabijanski@gmail.com
   
  Członkini
Sylwia Kubica
e-mail: kubicasylwia22@gmail.com