Skład

  Przewodniczący
Kacper Janik
tel.: 724 925 317
e-mail: kacper.janik.rwss@gmail.com
   
  Wiceprzewodnicząca
Sylwia Kubica
tel.: nd.
e-mail: kubicasylwia22@gmail.com
   
  Sekretarz
Oleksandra Baranovska
tel.: nd.
e-mail: baranovskaoleksandra2@gmail.com
   
   
  Członek
Elizaveta Leonova
Komisja ds. Socjalno-bytowych
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
e-mail: nd.
   
  Członek
Andriy Kabatiak
e-mail: andriy.kabatiak@wp.pl
   
  Członkini
Weronika Klecha
e-mail: weronika.klecha@interia.pl
   
  Członkini
Natalia Firek
e-mail: nataliafirek4@gmail.com