Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza jest wyborczym organem Samorządu Studentów UMCS. Do jej zadań należy przeprowadzanie i dbanie o prawidłowy przebieg wyborów do organów Samorządu Studentów. W skład Komisji Wyborczej wchodzi po jednym członku z każdego wydziału.

Kontakt: kwss@mail.umcs.pl 

 

Przewodnicząca
Natasza Łapińska

tel.: 514 879 638
e-mail:  nataszalapinska@gmail.com

Wiceprzewodnicząca
Jagienka Chyż

tel.: 530 562 130
e-mail:  jagienkachyz13@gmail.com 

Sekretarz
Krzysztof Malinowski

tel.: 514 030 953

 

Członkowie:
• Jakub Milewicz
• Ewelina Kruszczyńska
• Łukasz Werema
• Michael Mishchenkov
• Beata Chmielewska
• Anna Madej

    Autor
    Samorząd Studentów UMCS