Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu Studentów. Odpowiada za przeprowadzenie wyborów do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów oraz Kolegium Elektrów. Uchwalają również kalendarz wyborów na cały rok akademicki.  Sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu Samorządu Studentów UMCS.

Kontakt: kwss@mail.umcs.pl

 

Przewodnicząca
Natasza Łapińska
tel.: 514 879 638
e-mail: nataszalapinska@gmail.com

Wiceprzewodnicząca
Jagienka Chyż
tel.: 530 562 130
e-mail: jagienkachyz13@gmail.com

Sekretarz
Krzysztof Malinowski
tel.: 513 030 953

Członkowie:

  • Ewelina Kruszczyńska,
  • Jakub Milewicz,
  • Beta Chmielewska,
  • Łukasz Werema,
  • Anna Madej,
  • Michael Mishchenkov.