Kontakt

Adres:
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Wydział Politologii i Dziennikarstwa, pok. A3.09, II piętro
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin, Polska
Godziny pracy biura są uzależnione od uzgodnienia terminu spotkania przez interesanta drogą mailową lub telefoniczną.
 
 
Numer telefonu:
537 382 613
 
Adres e-mail:

rwss.wpid.umcs@gmail.com