O nas

Witamy wszystkich ciekawskich zaglądających na tę stronę! Pewnie zastanawiacie się, kim jesteśmy i co tutaj robimy? Już Wam opowiadamy! Działamy jako Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czyli tzw. RWSS WPiD UMCS. Jesteśmy Waszym organem przedstawicielskim oraz uchwałodawczym na naszym Wydziale. Czujnie pilnujemy Waszych praw i interesów, wspierając przy tym inicjatywy studenckie odbywające się w obrębie naszego Wydziału. Wybieramy w drodze głosowania, lub w inne wybrane metody, przedstawicieli z grona studentów do Parlamentu Studentów, Komisji Wyborczej, Komisji Rady oraz kolegialnych ciał opiniodawczo-doradczych funkcjonujących na Wydziale. Co więcej, wyznaczamy również zapraszanych na posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji studentów (których listę można zobaczyć m.in. właśnie na stronach tych instytutów). Opiniujemy ważne wydziałowe akty prawne wychodzące z inicjatywy nie tylko naszych władz, lecz również naszej własnej. Prowadzimy działania w zakresie spraw socjalno-bytowych i bierzemy czynny udział w pracach kolegium dziekańskiego i innych kolegialnych ciał opiniodawczo-doradczych, do których zostaliśmy wybrani. Nasi członkowie służą Wam przysłowiową "pomocną dłonią". Możecie się do nas zwracać z każdym zapytaniem lub prośbą o pomoc. Spotkacie nas w naszej siedzibie na wydziale. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych! Wszystkie informacje kontaktowe (e-mail, numer telefonu oraz adres biura) znajdziecie w podzakładce "Kontakt". Weźcie również pod uwagę nasze dyżury! Tabelę dyżurów możecie zobaczyć poniżej. 
   
   
   
DYŻURY
 
poniedziałki:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
wtorki:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
środy:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
czwartki:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
piątki:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
soboty:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
niedziele:    za wcześniejszym uzgodnieniem terminu
       
       
   
   
   
Chcesz być na bieżąco z tym, nad czym aktualnie pracujemy i co dzieje się na naszym wydziale?
Śledź nas na naszych mediach społecznościowych! Kliknij w ikony, aby przejść na strony!