Wykaz egzaminatorów

Koordynator Językowy ds. Studiów Doktoranckich - mgr Anna Krajka anna.krajka@poczta.umcs.lublin.pl

Język angielski

Wydział Artystyczny mgr Anna Krajka anna.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Biologii i Biotechnologii mgr Anna Krajka anna.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Chemii mgr Małgorzata Tokarska malgorzata.tokarska@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Ekonomiczny mgr Tomasz Trautman tomasz.trautman@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Filozofii i Socjologii mgr Krzysztof Jasiński krzysztof.jasinski@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Historii i Archeologii mgr Tomasz Karpiński  tomasz.karpinski@mail.umcs.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki mgr Krystian Różański krystian.rozanski@mail.umcs.pl
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej mgr Barbara Kulicka barbara.kulicka@mail.umcs.pl
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Natalia Rola natalia.rola@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Politologii mgr Paweł Staniewski pawel.staniewski@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Prawa i Administracji mgr Ewa Orłowska ewa.orlowska@umcs.pl

Język niemiecki

mgr Iwona Kandzierska
mgr Kamil Zięba

Język rosyjski

mgr Ludmiła Kędzierska ludmila.kedzierska@poczta.umcs.lublin.pl

Język francuski

mgr Elżbieta Kowieska-Piłat elzbieta.kowieska-pilat@poczta.umcs.lublin.pl

Język hiszpański

mgr Magdalena Jankiewicz-Steinbrich m.jankiewicz-steinbrich@poczta.umcs.lublin.pl

Język włoski

mgr Monika Dagilis monika.dagilis@poczta.umcs.lublin.pl