Studenci z niepełnosprawnością

Studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, a także innych studentów, którzy z różnych powodów mogą mieć trudność w przygotowaniu się do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 zapraszamy na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów i doktorantów UMCS.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (w wymiarze godzin 30 + 30) odbywają się w sali na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, która została dostosowana do potrzeb studentów z niepełnosprawnością przez Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych i jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda). Sala wyposażona jest w komputery oraz tablicę multimedialną.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykładowcę przeszkolonego zarówno w nauczaniu osób głuchych, słabosłyszących, niewidomych i niedowidzących jak również osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Wykładowca został również przeszkolony w wykorzystaniu tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych i w swojej pracy używa tablicy wraz z przedmiotowym oprogramowaniem.

Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze, z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości studentów. Celem dodatkowych zajęć z języka angielskiego jest przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia przez studentów wymaganego poziomu językowego na egzaminie kończącym lektorat na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia oraz zachęcenie do dalszej nauki języka angielskiego i wykorzystanie tej wiedzy w dalszej edukacji, rozwoju osobistym i pracy zawodowej.

Nasze Centrum, w ramach przeprowadzanych egzaminów kończących lektorat oraz międzynarodowych egzaminów certyfikatowych, dostosowuje warunki zdawania egzaminów do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

W Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych można także skorzystać z wypożyczalni sprzętu ułatwiającego pracę w trakcie zajęć, zarówno dodatkowych, jak i regularnych lektoratów – systemy FM, powiększalniki, dyktafony.

Ponadto w czasie wakacji organizowany jest wyjazdowy obóz językowy, na którym obok nauki języka będziesz mógł poznać ciekawych ludzi.

Zapraszamy studentów do korzystania ze wsparcia Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów. Zespół wspiera studentów z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową, a także studentów, którzy doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego.

Więcej informacji na stronie głównej w zakładce Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Pełnomocnikiem CNiCJO ds. Studentów Niepełnosprawnych w UMCS jest mgr Natalia Rola