Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewa Orłowska

mgr Ewa Orłowska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH, ZESPÓŁ DS. POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2017/18:


wtorki i środy od 16.15 do 17.15 w CNiCJO (DS "Amor") p.10 ul. Radziszewskiego 18


dyżur administracyjny - czwartek 14.30 -15.30 w CNiCJO p.10 (DS "Amor") ul. Radziszewskiego 18 


 


 


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
studia podyplomowe 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PEŁNIONE FUNKCJE:

zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji  Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

członek Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS

przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

kordynator ds. jakości kształcenia językowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

egzaminator z j. angielskiego na egzaminach doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla pracowników Biblioteki oraz CKF UMCS

członek Komisji Egzaminacyjnej z j.angielskiego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

koordynator ds. międzynarodowych prawniczych egzaminów z j.angielskiego Test of Legal English Skills (TOLES)

UPRAWNIENIA / LICENCJE:

egzaminator / administrator TOEIC

egzaminator / trener TELC z j. angielskiego

egzaminator PTE

egzaminator / administrator TOLES

 


Ogłoszenia

 

 

Zapraszamy na  Kursy Językowe UMCS  

 

p o d   p a t r o n a t e m   JM   R e k t o r a 
Więcej informacji o ofercie w semestrze zimowym 2017/18

i zapisach - http://www.umcs.pl/pl/zapisy.htm 

Zapraszamy również do zdawania  międzynarodowych  egzaminów  certyfikatowych

 

Więcej informacji o ofercie, terminach oraz zapisach - http://www.umcs.pl/pl/cnicjo.htm 

 

U ł ó ż   z   n a m i  s w o j ą   p r z y s z ł o ś ć !