Opłaty i procedury egzaminacyjne

Opłaty za egzaminy

Termin dokonywania wpłat na egzamin upływa 3 TYGODNIE przed datą danego egzaminu.

Opłat za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata oraz dopiskiem określającym nazwę, język oraz poziom egzaminu (np. "Egzamin TELC - j. angielski B2/C1 Biznes") należy dokonywać na następujące konto:

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN
24 1140 1094 0000 2905 1600 1146

WAŻNE!

Dowód wpłaty należy skserować, zapisać na nim swój kontaktowy numer telefonu + aktywny adres mailowy (a w przypadku studentów UMCS również Wydział i kierunek studiów) i jak najszybciej (nie później niż 3 tyg. przed terminem egzaminu) dostarczyć do Sekretariatu CNiCJO UMCS, ul. Radziszewskiego 18 pok. 2 (DS Amor), przesłać mailem na adres jezyki@umcs.pl. Skuteczne dostarczenie kserokopii dowodu wpłaty do Sekretariatu CNiCJO UMCS (osobiście lub mailowo) jest warunkiem rejestracji kandydata na egzamin.

Wzór poprawnie wypełnionego dowodu wpłaty (przykład)

  1. Skuteczne dostarczenie kserokopii dowodu wpłaty do Sekretariatu CNiCJO UMCS (osobiście lub mailowo) jest warunkiem rejestracji kandydata na egzamin.

  2. Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Wyjątkiem jest choroba kandydata lub kwarantanna. W takiej sytuacji należy przedstawić ksero zwolnienia lekarskiego lub decyzji Sanepidu o nałożonej kwarantannie. W przypadku egzaminów Telc i TOLES kandydat otrzyma zwrot wpłaty za egzamin pomniejszony o opłatę rejestracyjną, a w przypadku TOEIC voucher na kolejny egzamin.

  3. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą, ani z egzaminu na inny egzamin.

  4. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do przedstawienia w Sekretariacie CNiCJO UMCS stosownego zaświadczenia lekarskiego najpóźniej 2 miesiące przed datą egzaminu. Istnieją specjalne procedury i przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, np. dyslekcja, gorszy słuch, wzrok. Kandydat przedstawia zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności. Po wysłaniu przetłumaczonego zaświadczenia do Centrum Egzaminacyjnego i uzyskanej akceptacji, kandydat otrzyma informację o nowych warunkach podejścia do egzaminu, np. wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego, zwolnienia z części Listening (kandydat z niedosłuchem), itp.

  5. Podane ceny egzaminów obejmują egzaminy organizowane na miejscu.

  6. Na egzamin należy stawić się 15 minut wcześniej z dowodem wpłaty oraz dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

  7. Wszystkie informacje związane z edycją danego egzaminu znaleźć można na tydzień przed jego terminem na głównej tablicy ogłoszeń w CNiCJO UMCS (ul. Radziszewskiego 18 p.2 - DS Amor). Informacje te można również uzyskać dzwoniąc do Sekretariatu CNiCJO UMCS od pon do ptk w godz. 8.00 - 15.00 - tel.  81 537 50 62

  8. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania danej edycji egzaminu w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby kandydatów.

  9. Dokonanie wpłaty oznacza akceptację wszystkich w/w procedur i punktów regulaminowych.