Oferta kursów dla Uczelni

Oferta kursów językowych dla Uczelni w roku akademickim 2019/20

RODZAJ KURSU

LICZBA GODZIN

POZIOM

 

j. angielski dla

Kadr administracyjnych

 

 

 

30

 

A1/A2

i/lub

A2/B1

 

j. angielski dla

Kadr

bibliotek

 

 

 

30

 

A1/A2

i/lub

A2/B1

 

j. angielski dla

Kadr

naukowych

 

 

 

30

 

A2/B1

i/lub

B1/B2

 

j. angielski do

certyfikatu

międzynarodowego

(telc B2)

 

 

 

30

 

 

B2

 

j. rosyjski do

certyfikatu

międzynarodowego

(telc B2)

 

 

 

30

 

 

B2