Oferta kursów

UWAGA! Zapisując się na kurs, wyrażają Państwo zgodę na uczestnictwo w kursie zdalnym (z wykorzystaniem platformy online) w przypadku, gdy zalecenia epidemiczne uniemożliwią nam prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym.

Wyjaśnienie oznaczeń poziomów zaawansowania (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy):

A1 – poziom podstawowy
A2 – poziom wyższy podstawowy
B1 – poziom średniozaawansowany
B2 – poziom wyższy średniozaawansowany
C1 – poziom zaawansowany

Oferta kursów językowych 

Cennik:

  • Kursy 20 h – 340 pln
  • Kursy 30 h – 510 pln
  • Kursy 45 h – 765 pln
  • Kursy 60 h – 960 pln
  • Kursy 90 h – 1440 pln

Przy kursach 60-godzinnych i dłuższych studenci i pracownicy UMCS otrzymują 5% zniżki.

  • Kursy 60 h – 912 pln
  • Kursy 90 h – 1368 pln

Posiadaczom Karty Absolwenta UMCS przysługuje 10% zniżki na kursy.

  • Kursy 45 h - 688 pln
  • Kursy 60 h - 864 pln
  • Kursy 90 h – 1296 pln

Uwaga! Przy kursach egzaminacyjnych cena nie obejmuje opłaty za egzamin.

Zapisz się na kurs językowy

Kursy do międzynarodowych egzaminów certyfikatowych

Celem tych kursów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do osiągnięcia na egzaminie jak najlepszego wyniku poprzez zapoznanie ich z formatem testu, przybliżenie typów występujących zadań i przećwiczenie technik egzaminacyjnych w zakresie wszystkich testowanych umiejętności, jak również utrwalenie słownictwa i gramatyki na wymaganym poziomie zaawansowania językowego.

TELC (The European Language Certificates)

B1/B2/C1 z języka ogólnego i biznesowego – polecany dla studentów, doktorantów i urzędników państwowych

 TELC Business B2/C1 - j. angielski (30 h) 1 x w tygodniu, wtorek godz. 18.30 - 20.00 (2 x 45 minut)   

Termin: 24.10.2023 - 27.02.2024

★   TELC Business B1/B2 - j. angielski (30 h) 1 x w tygodniu, wtorek godz. 16.45 - 18.15 (2 x 45 minut)      

Termin: 24.10.2023 - 27.02.2024

★ TELC B2 - j. angielski (20 h) 1 x w tygodniu, czwartek godz. 18.00 - 20.15 (3 x 45 minut)   

   /do egzaminu TELC English B2  09.12.2023/

Termin: 19.10.2023 - 07.12.2023    

★  TELC B2/C1 University - j. angielski (30 h) 1 x w tygodniu, środa godz. 18.30 -20.00 (2 x 45 minut)

   /do egzaminu egzaminu TELC B2/C1 University  13.04.2024/

Termin: 06.12.2023 - 10.04.2024

TOEIC (Test of English for International Communication)

z ogólnego języka angielskiego – polecany dla studentów, doktorantów i urzędników państwowych

★ TOEIC - j. angielski poziom średniozaawansowany B1/B2, (30h) 1 x w tygodniu, wtorek godz. 18.00 - 20.15 (3 x 45 minut)             

Termin:  14.11.2023 - 30.01.2024

TOLES (Test of Legal English Skills) Higher i Advanced

polecany dla studentów prawa, radców prawnych i adwokatów jako jedyny na rynku egzamin z prawniczego języka angielskiego; uznawany w Anglii i Walii oraz przez kancelarie prawnicze w Polsce i za granicą

 TOLES Higher -  j. angielski (45 h) 1 x w tygodniu, wtorek  godz. 18.00 - 20.15 (3 x 45 minut)     

/do egzaminu TOLES Higher  21.03.2024/  

Termin: 21.11.2023 - 19.03.2024

IELTS (International English Language Testing System) Academic

polecany dla osób, które chcą podjąć pracę lub studia w krajach anglojęzycznych

 

PTE General (Pearson Test of English) B2 z ogólnego języka angielskiego

polecany dla studentów, urzędników państwowych i doktorantów oraz nauczycieli w nauczaniu przedszkolnym i w klasach I - III szkoły podstawowej

 

 Kursy wyrównawcze

Celem kursów wyrównawczych jest rozwinięcie głównych sprawności językowych takich jak czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie, jak również sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień sprawiających słuchaczom szczególną trudność lub budzących ich zainteresowanie.

 

Kursy z języka ogólnego

Celem kursów z języka ogólnego jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania, ze szczególnym naciskiem na umiejętność porozumiewania się w mowie. Polecane dla osób, które chcą doskonalić znajomość języka obcego, zarówno do celów zawodowych, jak i prywatnych.

★ Kurs ogólny - j. angielski B2 (30 h), czwartek 18.00 - 20.15 (3 x 45 minut)

Termin: 26.10.2023 - 25.01.2024

Kursy konwersacyjne

Celem kursów konwersacyjnych jest poprawienie umiejętności płynnego wypowiadania się w języku obcym. Polecane dla osób, które chciałyby poszerzyć zasób słownictwa i podwyższyć praktyczne kompetencje językowe tak, aby móc je czynnie i efektywnie wykorzystywać w życiu zawodowym oraz prywatnym.

★ Kurs konwersacyjny - j. angielski B1/B2 (30 h), środa 18.00 - 19.30 (2 x 45 minut)

Termin: 25.10.2023 - 28.02.2024

Zapisz się online już dziś! O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.