O Centrum

Centrum Nauczania i Centrum Języków Obcych UMCS (dalej CNiCJO UMCS) to ogólnouniwersytecka międzywydziałowa jednostka językowa z wieloletnią tradycją. Zatrudnieni w niej lektorzy oraz wykładowcy od ponad 70 już lat prowadzą dla studentów oraz doktorantów Uczelni zajęcia z siedmiu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego.
 
Lektoraty prowadzone są według syllabusów oraz programów autorskich - z uwzględnieniem języka specjalistycznego danego kierunku. Dla zainteresowanych studentów organizowane są dodatkowo zajęcia fakultatywne, translatoria oraz wykłady ogólnouniwersyteckie.
 
Oprócz działalności stricte dydaktycznej, CNiCJO UMCS jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne © telc gGmbH, ETS Global, PEARSON i Global Legal English od 2001 roku oferuje możliwość uzyskania coraz bardziej pożądanych na rynku nauki i pracy międzynarodowych certyfikatów językowych honorowanych przez liczne instytucje i pracodawców w kraju i za granicą. Egzaminy certyfikatowe na różnych poziomach zaawansowania obejmujące zarówno język ogólny jak i specjalistyczny (m.in. biznesowy i prawniczy) realizują międzynarodowe standardy polityki językowej i cieszą się wciąż rosnącą popularnością wśród studentów i pracowników UMCS, jak również wśród osób spoza Uczelni.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom stale powiększającego się kręgu słuchaczy, CNiCJO UMCS dołączyło do swojej oferty również uniwersyteckie kursy języka ogólnego i specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowujące między innymi do uzyskania powszechnie uznawanych certyfikatów językowych.
 
Wszystkim gorąco polecamy międzynarodowe egzaminy certyfikatowe oraz skorelowane z nimi kursy językowe rzetelnie i kompleksowo przygotowujące do osiągnięcia jak najlepszych wyników:
  • TOEIC (Test of English for International Communication) z ogólnego języka angielskiego – dla studentów, doktorantów i urzędników państwowych,
  • telc (the European Language Certificates) z języka ogólnego i biznesowego z 11 języków – dla studentów, doktorantów i urzędników państwowych,
  • TOLES Higher i TOLES Advanced (Test of Legal English Skills) – dla adwokatów, radców prawnych i studentów prawa jako jedyny egzamin z prawniczego języka angielskiego funkcjonujący obecnie na rynku, uznawany w Anglii i Walii oraz przez kancelarie prawnicze w kraju i za granicą,
  • IELTS Academic (International English Language Testing System) – dla osób, które chcą podjąć studia lub pracę (również naukową) w krajach anglojęzycznych,
  • PTE (Pearson Test of English) z ogólnego języka angielskiego – dla studentów, urzędników państwowych i doktorantów oraz nauczycieli w nauczaniu przedszkolnym i w klasach 1-3 szkolnictwa podstawowego.