Format egzaminu

Format egzaminu pisemnego

Czytanie  dwa teksty (20 pkt)

  1. Tekst dłuższy – 7 pytań x 2 pkt (abc lub wstawianie brakujących fragmentów)
  2. Tekst – 6 x 1 pkt (np. prawda / fałsz)

Słuchanie – dwie części (20 pkt)

 

  1. Tekst dłuższy – 7 pytań a, b, c, (d?) lub zdań do tekstu z lukami x 2 pkt (wpisanie np. liczby / nazwy miasta / zawodu osoby / kwoty, itp. – ważnych informacji do znalezienia w treści
  2. Tekst krótszy – 6 pytań x 1 pkt  (np. prawda/fałsz)

Gramatyka/ Słownictwo (20 pkt)

 

  1. Transformacje – 5 x 2 pkt (mowa referowana, pytania referowane, strona czynna – bierna, wyrażenia typu I’drather, I wish,  itp.)
  2. Wybór wielokrotny – 5 x 1 pkt (formy gramatyczne lub kolokacje)
  3. Wypełnianie luk w tekście – 5 luk x 1 pkt  (wybór z 10)  – wybrane słowa  np. rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, itp.)