Władze

Dyrektor

mgr Małgorzata Chmielewska

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Dydaktyki

mgr Lucyna Kulas

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji Języków Obcych

mgr Ewa Orłowska

Kierownicy Dydaktycznych Zespołów Językowych:

Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Egzaminów Językowych

mgr Małgorzata Chmielewska

Kierownik Zespołu ds. Kursów Językowych

mgr Dorota Gibka