Władze

p. o. Dyrektora

mgr Piotr Kaczmarzyk

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Dydaktyki

mgr Katarzyna Zalewska

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji Języków Obcych

mgr Dorota Gibka

Kierownicy Dydaktycznych Zespołów Językowych:

Kierownik Zespołu ds. Kursów Językowych

 mgr Kazimiera Siedlaczek