Władze

Dyrektor

mgr Piotr Kaczmarzyk

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Dydaktyki

mgr Agnieszka Różycka

Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji Języków Obcych

mgr Kazimiera Siedlaczek

Kierownicy Dydaktycznych Zespołów Językowych:

Kierownik Zespołu ds. Kursów Językowych

 mgr Dorota Gibka