TOLES (angielski)

TOLES - Test of Legal English Skills

Więcej informacji
   

 

Terminy, Ceny, Formalności

Terminy egzaminów

Egzamin TOLES w roku 2023

TOLES Foundation Higher i Advanced

Egzamin: 23.03.2023 – termin zapisów: 01.03.2023

Egzamin: 25.05.2023 – termin zapisów: 30.04.2023

Egzamin: 29.06.2023 – termin zapisów: 03.06.2023

Zapisując się na egzamin proszę podać czy wyieracie Państwo egzamin 'paper based' (papierowy pisany w sali na uczelni) czy egzamin online (pisany w domu). Egzaminy 'paper-based' można zdawać tylko do połowy roku. Kandydaci na egzamin online muszą podać aktualny pewny adres e-mail.

Ceny egzaminów (ceny ustalone wg kursów walut z 14 lipca, mogą ulec zmianie)

TOLES Foundation – 790 PLN.TOLES

Higher – 825 PLN

TOLES Advanced – 980 PLN

Opłatę za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem Egzamin TOLES (+poziom) należy przelać na następujące konto:

Formalności

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN

24 1140 1094 0000 2905 1600 1146

Dowód wpłaty należy przesłać/dostarczyć do sekretariatu (mailem lub osobiście) przed podaną datą - termin zapisów.

W przypadku egzaminów papierowych ‘paper-based’ zdawanych w Centrum trzeba się liczyć z dodatkowym kosztem przesyłki. Tak więc im większa liczba zdających w danym terminie, tym lepiej. Przesyłka materiałów może kosztować nawet 40 funtów. Ostatnia sesja papierowa odbędzie się w czerwcu 2023.


Od czerwca 2023 egzaminy TOLES będzie można zdawać wyłącznie w formule online — przed komputerem w centrum egzaminacyjnym lub u siebie w domu.

Egzaminy TOLES są dostępne na trzech poziomach zaawansowania (zob. poniższa tabela).

Przed wyborem poziomu egzaminu, warto wykonać przykładowe testy egzaminacyjne — tak aby podjęta decyzja była jak najtrafniejsza i jak najlepiej odpowiadała aktualnej wiedzy i umiejętnościom kandydata.

 

Foundation

≈   CEFR B1

➡️

rozwiąż próbnytest egz.online

+ sprawdź odpowiedzi

tutaj

Higher 

≈   CEFR B1+ / B2

➡️

rozwiąż próbnytest egz. online

+ sprawdź odpowiedzi:

tutaj

Advanced

≈   CEFR B2+

➡️

rozwiąż próbnytest egz.  online

+sprawdź odpowiedzi

tutaj

TOLES to brytyjskie egzaminy (administrowane przez Cambridge Law Studio oraz Global Legal English Limited), certyfikujące znajomość języka ogólnego i prawniczego od 2000 roku. Są to jedyne egzaminy tego typu funkcjonujące obecnie na rynku międzynarodowym.

Co warto wiedzieć o egzaminach i certyfikatach językowych TOLES :

• sesje egzaminacyjne organizowane są sześć razy w roku:
w styczniu, marcu, maju, czerwcu, sierpniu i listopadzie 

• egzaminy TOLES nie mają sekcji 'Listening'oraz nie mają sekcji 'Speaking' (bez względu na poziom)

• pytania egzaminacyjne różnią się w zależności od poziomów, ale większość z nich ma formułę wielokrotnego wyboru gdzie trzeba wybrać jedną z kilku podanych odpowiedzi i tylko jedna odpowiedź jest poprawna

• egzaminy na poziomie Foundation oraz Higher trwają 90 minut, a na poziomie Advanced120 minut

• egzaminów TOLES nie można nie zdać. Każdy kandydat otrzymuje Certyfikat z osiągniętym wynikiem. Za wynik zadowalający (pozytywny) przyjmuje się od 41% w górę

• punktacja / wyniki osiągnięte na egzaminach TOLES kształtują się następująco:

BAND ONE
81 – 100%
 | EXCELLENT 

BAND TWO
61 – 80%
  | VERY GOOD

BAND THREE
41 – 60%
 | SATISFACTORY

BAND FOUR
1 – 40%
  | LESS THAN SATISFACTORY

• informacja o wyniku egzaminu (wyrażonym w %) przychodzi w ciągu ok. 7 dni roboczych od daty egzaminu 

• certyfikaty,zawierające wynik egzaminu (podany w %) wraz z wyjaśnieniem co konkretnie taki wynik oznacza, są wysyłane w ciągu ok. 30 dni od daty egzaminu 

• certyfikaty TOLES 'nie wygasają', tzn. nie mają określonego czasu / terminu  ważności. Są ważne przez całe życie


PRZYGOTOWANIE / WYMAGANIA i PRZEBIEG EGZAMINU TOLES online 
(krok po kroku)  |tutaj

EGZAMIN TOLES online  |  FAQ 

 • Gdzie mogę zdawać egzamin TOLES online?
  W centrum egzaminacyjnym, u siebie w domu lub każdym innym dowolnie wybranym miejscu

 • Czy mogę zdawać egzamin TOLES online przed swoim komputerem / na swoim laptopie?
  Tak

 • Czy istnieją jakieś konkretne wymagania sprzętowe / techniczne i inne?
  Tak. Podstawową kwestią jest dostęp do stabilnego, silnego i szybkiego łącza internetowego, zainstalowanie przed egzaminem wymaganejprzeglądarki (Google Chrome) oraz dostęp do kamerki i głośników (sesje egzaminacyjne są nagrywane).

  Konieczne jest również dopełnienie wymaganej procedury przed-egzaminacyjnej. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się 
  tutaj
 • Kiedy konkretnie w dniu egzaminupowinienem/ powinnam rozpocząć rozwiązywanie testu online?
  Wybór godziny / momentu rozpoczęcia testu online należy do zdającego. Należy tylko zmieścić się w zakreślonym przedziale (slocie) czasowym w danym dniu egzaminu (tzn. pomiędzy godz… a godz. …)
 • Ile czasu mam na rozwiązanie testu egzaminacyjnego (bez procedur egzaminacyjnych)?
  W przypadku egzaminów TOLES Foundation oraz Higher 90 minut, a w przypadku TOLES Advanced 120 minut
 • Czy na poszczególne sekcje egzaminu automatycznie przypada jakiś konkretny czas?

Nie. To zdający decyduje jak rozłoży sobie czas na poszczególne sekcje egzaminu. Należy kontrolować upływ czasu i uważać aby go nie zabrakło, szczególnie w końcowej fazie egzaminu!

 

 • Skąd będę wiedział/a ile czasu mi jeszcze zostało do końca egzaminu?
  Podczas całego egzaminu, na ekranie wyświetla się zegar informując ile czasu pozostało jeszcze do zakończenia sesji

 

 • Czy podczas egzaminu online mogę robić notatki na tradycyjnej kartce papieru?
  Tak, trzeba tylko przed rozpoczęciem egzaminu pokazać tę (czystą / pustą) kartkę do kamery

 

 • Czy po zamknięciu danej sekcji egzaminu i przejściu do następnej, można jeszcze do niej wrócić, np. żeby coś poprawić?
  Nie. Po zamknięciu danej sekcji i przejściu do następnej, nie ma już możliwości powrotu do tej poprzedniej

 

 • Czy muszę mieć włączoną kamerkę oraz głośniki podczas całego egzaminu online?

Tak

 • Co się stanie jeśli podczas egzaminu online pojawi się jakiś problem techniczny?
  Po zalogowaniu się do systemu na dole ekranu pojawia się okienko czatu, które służy do bieżącego kontaktu ze wsparciem technicznym TOLES. Tam należy zgłaszać wszelkie ewentualne problemy i/lub zapytania
 • Czego nie wolno robić podczas egzaminu online?

Nie wolno mieć założonych na głowę / włożonych do uszu słuchawek oraz nie wolno rozmawiać z żadnymi osobami trzecimi