TOLES (angielski)

TOLES - Test of Legal English Skills

Więcej informacji
   

Terminy egzaminów

Egzaminy w roku akademickim 2021/22

TOLES Higher

24 marca 2022

30 czerwca 2022

Ceny egzaminów

TOLES Foundation – 

TOLES Higher – 680 PLN

TOLES Advanced – 

Opłat za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem Egzamin TOLES - należy dokonywać na 6 tygodni przed terminem egzaminu na następujące konto:

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN

24 1140 1094 0000 2905 1600 1146