Zapisz się na kurs

Zapraszamy na kursy językowe!

Zapisy na kurs językowy w roku akademickim 2019/20

Poniżej 13 lat
14-19 lat
20-25 lat
26-45 lat
powyżej 46 lat
studentem / doktorantem UMCS
pracownikiem UMCS
absolwentem UMCS
słuchaczem niezwiązanym z UMCS
TELC Business B1/B2 - j. angielski (30 h), czwartek 18.30 - 20.00 (2 x 45 minut) | 07.11.2019 - 05.03.2020
TELC Business B2/C1 - j. angielski (30 h), środa 18.30 - 20.00 (2 x 45 minut) | 06.11.2019 - 04.03.2020
TELC B2 - j. angielski (20 h), poniedziałek 18.00 - 20.15 (3 x 45 minut) | 21.10.2019 - 09.12.2019
TELC B2 - j. niemiecki (20 h), wtorek 18.00 - 20.15 (3 x 45 minut) | 29.10.2019 - 10.12.2019
TELC B2 - j. rosyjski (30 h), czwartek 18.30 - 20.00 (2 x 45 minut) | 14.11.2019 - 12.03.2020
TOEIC - j. angielski (30 h) środa 17.45 - 20.00 (3 x 45 minut) | 20.11.2019 - 12.02.2020
TOLES Higher - j. angielski (45 h) środa 17.45 - 20.00 (3 x 45 minut) | 20.11.2019 - 18.03.2020
Kurs konwersacyjny - j. angielski B1/B2 (30 h), poniedziałek 18.00 - 19.30 (2 x 45 minut) | 04.11.2019 - 09.03.2020
Kurs ogólny - j. angielski B1/B2 (30 h), środa 17.30 - 19.45 (3 x 45 minut) | 13.11.2019 - 29.01.2020
Kurs ogólny - j. angielski B2 (60 h), środa 17.45 - 20.00 (3 x 45 minut) | 06.11.2019 - 08.04.2020
Kurs ogólny - j. hiszpański A1 (30 h), czwartek 17.30 - 19.45 (3 x 45 minut) | 07.11.2019 - 23.01.2020
Z serwisu umcs.pl
Z newslettera Programu Absolwent
Z Facebooka
Od znajomego
Od lektora
Z innego źródła

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji kursu językowego, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w kursie językowym. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w kursie językowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w kursie językowym.
  • w celu organizacji kursu językowego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w kursie językowym. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w kursie językowym dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w kursie językowym. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji kursu językowego. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w kursie językowym, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)