Cennik i procedury

Cennik:

Cennik kursów – rok akademicki 2023/24:

  • Kursy 20 h – 340 pln
  • Kursy 30 h – 510 pln
  • Kursy 45 h – 765 pln
  • Kursy 60 h – 960 pln
  • Kursy 90 h – 1440 pln

Przy kursach 60-godzinnych i dłuższych studenci i pracownicy UMCS otrzymują 5% zniżki.

  • Kursy 60 h – 912 pln
  • Kursy 90 h – 1368 pln

Posiadaczom Karty Absolwenta UMCS przysługuje 10% zniżki na kursy.

  • Kursy 45 h - 688 pln
  • Kursy 60 h - 864 pln
  • Kursy 90 h – 1296 pln

Uwaga! Rabaty się nie sumują.

Opłaty za kursy:

Opłat za kursy z imieniem, nazwiskiem i adresem słuchacza kursu oraz dopiskiem określającym nazwę i datę kursu (np. "Kurs ogólny jęz. ang. B1/B2 (60 h) w terminie 08.11.2017 - 11.04.2018") należy dokonywać na następujące konto:

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN
24 1140 1094 0000 2905 1600 1146

WAŻNE!

Dowód wpłaty należy skserować, zapisać na nim swój kontaktowy numer telefonu + aktywny adres mailowy i jak najszybciej dostarczyć do Sekretariatu CNiCJO UMCS, ul. Radziszewskiego 18 pok. 2 (DS Amor) lub przesłać mailem na adres kursy@umcs.pl  lub faksem na nr 81 537 66 26.  Skuteczne dostarczenie kserokopii dowodu wpłaty do Sekretariatu CNiCJO UMCS (osobiście, mailowo lub faksem) jest warunkiem rejestracji słuchacza na kurs językowy.