TOEIC (angielski)

TOEIC - Test of English for International Communication

Egzamin TOEIC edycja promocyjna dla studentów i pracowników UMCS

Termin egzaminu: środa 15 maja 2024r.
Zapisy do: 25 kwietnia 2024r.

Cena egzaminu + certyfikat dla studentów i pracowników UMCS - 430 zł

Cena egzaminu + certyfikat dla osób spoza uczelni - 480 zł.

UWAGA!

Na kopii dowodu wpłaty konieczne jest podanie adresu mailowego, na który otrzymają Państwo informacje o egzaminie od ETS Global. Kopie dowodu wpłaty proszę dostarczyć mailowo lub osobiście do Sekretariatu CNiCJO UMCS.

Opłat za egzamin z imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem Egzamin TOEIC - należy dokonywać na następujące konto:

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN
24 1140 1094 0000 2905 1600 1146

 

 

 

 

Więcej informacji o TOEIC®

1. Co oznacza skrót TOEIC® ?

TOEIC® - Test of English for International Communication

Egzamin został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.

2. Czym jest TOEIC® Listening & Reading?

TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. Jest to certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje go prawie 7 000 000 kandydatów
 • jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji (zobacz listę naszych Klientów w Polsce)
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce - wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

3. Dlaczego warto mieć certyfikat TOEIC® Listening& Reading?

Międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomość języka nowożytnego jest ważnym narzędziem oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym i awansie zawodowym w międzynarodowych firmach.

4. Format egzaminu TOEIC® Listening & Reading

Test wyboru, 200 pytań testowych

Część Listening: 100 pytań – 45 minut

 • Sekcja I - interpretacja fotografii (10 zadań)
 • Sekcja II – sytuacje pytanie- odpowiedź (30 zadań)
 • Sekcja III – 10 dialogów, po 3 pytania do każdego (30 zadań)
 • Sekcja IV – 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej (30 zadań)

Część Reading: 100 pytań – 75 minut

 • Sekcja V – uzupełnianie zdań (40 zadań)
 • Sekcja VI – uzupełnianie tekstów (12 zadań)
 • Sekcja VII – pytania do pojedynczych tekstów i pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą (odpowiednio 28 i 20 zadań)

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego.

TOEIC® składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali 10-990, precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

5. Egzamin TOEIC® w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF)

TOEIC L&R (10-990 pkt)

A1

A2

B1

B2

C1

Listening (5-495 pkt)

60

110

275

400

490

Reading(5-495 pkt)

60

115

275

385

455

TOTAL

120

225

550

785

945

6. Poziom trudności egzaminu TOEIC®

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał. 

7. Przygotowanie do egzaminu TOEIC® 

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Office/Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez
e-mail. Wówczas mamy szanse "eksperymentować" z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

8. Kto wykorzystuje certyfikat TOEIC®?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TOEIC® w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują TOEIC® jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TOEIC® jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu. Certyfikat stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TOEIC® przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
 • Firmy i korporacje: wykorzystują TOEIC® w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TOEIC® podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TOEIC® do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym. Potwierdzenie poziomu B2 jest wykorzystywane w postępowaniu kwalifikacyjnym.