Władze Wydziału

Dziekan 
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS

p. 033, tel. (+48) 81-537-27-60

Dyżury w semestrze zimowym, rok akademicki 2021/2022

środa: 11.00-12.30

czwartek: 13.30-14.30

    

Prodziekan ds. studenckich
prof. dr hab. Anna Zakościelna

p. 035, tel. (+48) 81-537-28-93

Dyżury w semestrze zimowym, rok akademicki 2021/2022

poniedziałek: 10.30-12.00

środa: 11.00-12.30