Kontakt

Wydział Historii i Archeologii UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 

tel: (+48) 81-537-27-60; 81-537-27-57

e-mail: histar@mail.umcs.pl

Dane adresowe Uniwersytetu >>>

Obsługa kierunków studiów

Administracja Wydziału

Kontakt w sprawie rekrutacji